NL
NEDERLANS
FR
FRANS
ENG
ENGELS
Proces
De cichoreiwortelen worden geteeld in de nabijheid van SoNoDe sarl, op basis van jaarlijks terugkerende contracten. Wij hebben een wederzijdse loyaliteit met onze telers van 99 %, en kunnen daardoor genieten van generatielange ervaring in de teelt van cichorei. NEDERLANS
Tevens zorgt de beperkte afstand tussen veld en SoNoDe sarl er enerzijds voor dat de tijd tussen de oogst en verwerking tot een absoluut minimum wordt beperkt, wat de kwaliteit ten goede komt, en anderzijds voor ontlasting van het milieu wegens minimale transportafstanden. Na aankomst op SoNoDe sarl, worden de verse cichoreiwortelen in een continue proces verwerkt tot gedroogde cichorei. Tijdens de verwerking zijn drie grote stappen, weliswaar in een continue flow, te onderscheiden :

WASSEN SNIJDEN DROGEN
NEDERLANS NEDERLANS NEDERLANS

In geen enkele fase van het productieproces worden er bijkomende ingredienten toegediend, de pure cichoreiwortel wordt door middel van warme lucht, gedroogd. NEDERLANS
NEDERLANS Gezien de oogstperiode, en dus de productieperiode geconcentreerd is tijdens de maanden Oktober en November, wordt het eindproduct opgeslagen in onze eigen bulkmagazijnen, op de site, die uitsluitend gedroogde cichorei herbergen. Geen contaminatiemogelijkheden onderweg of tijdens de opslag.
De verzending van de goederen gebeurt op afroep van de clientele. Wij bieden perfect lopende logistieke oplossingen aan, zowel over de weg, als over zee. Wegens de nabijheid van de grote Noordzeehavens (Duinkerke, Zeebrugge en Antwerpen) kunnen wij snel en gunstig verschepen naar alle hoeken in de wereld.