NL
NEDERLANS
FR
FRANS
ENG
ENGELS
Engagement

Engagementen


- SoNoDe sarl wordt geleid door de twee aandeelhouders, die reeds als tweede generatie zeer actief bezig zijn met gedroogde cichorei. De waarde van deze know-how valt niet te onderschatten.
- Tevens wordt persoonlijk contact in alle relaties zeer ernstig genomen. Dit uit zich zowel in de relatie met de telers, wat sterk bijdraagt tot de loyaliteit, als met de klanten, waarvoor steeds snel en afdoende oplossingen worden gezocht op hun vragen, alsook in de relatie met onze medewerkers, wat de betrokkenheid van deze tot het product ten goede komt, en met externe dienstverleners, niet in het minst met de transportbedrijven, zodoende wij verzekerd blijven van een zeer performant logistiek gegeven.

Kwaliteitssystemen / certificaten


- SoNoDe sarl beschikt over een intern HACCP, hetwelk op geregelde tijdstippen wordt bijgewerkt.
- FCA+ gecertifieerd.
- Certifiering biologische producten.
- Onder controle van meerdere overheidsinstanties met geregelde audits / analyses / rapporteringen.
- Externe preventies :
Medische dienst
Pest control
Veiligheidstests
...